Masky! - Odstránenie zmätku

Autor: Pierre Kory

Dve nedávno publikované štúdie viedli mnohých k otázke, či masky skutočne chránia proti COVID-19 a či sú vôbec potrebné. Poďme si na tieto otázky odpovedať tak, že najskôr preskúmame zistenia štúdie. V jednej štúdii z Dánska vedci zistili, že masky neponúkajú dodatočnú ochranu občanom, ktorí sa sociálne vzdialia, keď sú vonku (Účinnosť pridania odporúčania masky k ďalším opatreniam verejného zdravia na prevenciu infekcie SARS-CoV-2 u dánskych nositeľov masiek). V druhej štúdii sa skupina vojenských regrútov, ktorí neustále nosili  masky počas dvoch týždňov v interiéri i exteriéri, sa nezdala byť chránená proti prenosu (prenos SARS-CoV-2 medzi námornými regrútmi počas karantény). Napriek tomu, ako každý vie, veľká väčšina zdravotníckych agentúr nosenie masky stále dôrazne odporúča.

Cieľom tohto prehľadu je poskytnúť fyziologické poznatky, ktoré zosúlaďujú tieto tri zdanlivo protichodné závery medzi nedávnymi štúdiami masiek a prevládajúcimi odporúčaniami nosenia masiek, ktoré sú síce do značnej miery správne, ale často sú trochu extrémne. Nasledujúci text dúfajme umožní všetkým pochopiť, kedy, kde a aké masky sú potrebné na vašu ochranu pred nakazením sa COVID-19.

Tri pozorovania, ktoré sa majú zosúladiť:

1. nosenie štandardných masiek neponúka dodatočnú ochranu pri spoločenskom dištancovaní sa vonku (dánska štúdia v prírode)

2. nosenie štandardných masiek neponúka veľa dodatočnej ochrany v uzavretých miestnostiach pri dlhodobom pobyte v karanténe (Štúdia vojenského náboru)

3. nosenie masky je rozhodujúce pre zníženie prenosu (odporúčania C.D.C., W.H.O.)

Aby sme pochopili, ako môžu byť všetky tri uvedené skutočnosti súčasne pravdivé, je potrebné ujasniť si prevládajúci spôsob šírenia tohto vírusu. Tri možné spôsoby prenosu sú:

● priamy kontakt/ruky/povrchy (pomáha hygiena rúk)

● veľká kvapôčka sa šíri z človeka na človeka v tesnej blízkosti (zabráni sa tomu spoločenským dištancom)

● šírenie vzduchom –  vdýchnutím drobných lietajúcich kvapôčok priamo do nosa/pľúc (zabráni mu buď všadeprítomné štandardné maskovanie v interiéroch alebo akýkoľvek nositeľ N95)

C.D.C. a W.H.O. už dlho tvrdia, že existuje len nepatrná možnosť prenosu priamym kontaktom alebo povrchmi a že COVID-19 sa namiesto toho šíri prevažne veľkými kvapôčkami z človeka na človeka. Mnoho vedcov však po dôvtipnom sledovaní kolapsu spoločenského a ekonomického života na celom svete v dôsledku masívneho globálneho šírenia COVID-19 namiesto toho dospeli k záveru, že hlavným spôsobom prenosu z človeka na človeka musí byť prenos „vzdušnou cestou“ .

Hoci mali úplnu pravdu, príslušný výbor W.H.O. bol neochotný prijať túto pozíciu bez „dostatočných dôkazov“. Nezhody v tejto otázke prepukli, keď skupina 273 vedcov napísala list W.H.O. spolu so všetkými dôkazmi „preukazujúcimi“, že COVID-19 sa šíri vzduchom: je čas zaoberať sa vzdušným prenosom koronavírusovej choroby 2019 (Oxford Academic). Pred týmto listom som minulý rok v máji napísal komentár (Op-ed, skratka „oproti redakčnej stránke“ alebo ako spätná väzba na „stránku názorov a editoriálov“, je písomná próza, ktorú zvyčajne publikujú noviny alebo časopisy a ktorá vyjadruje názor autora, ktorý zvyčajne nie je členom ie členom redakčnej rady publikácie.)  s mentorom a priateľom profesorom Paulom Mayom, keď sme sa snažili varovať svet, že SARS-CoV-2 sa prenáša šírením vzduchom. Aj keď náš komentár bol prijatý  stránkou The New York Times Opinion, redaktor, ktorý ho prijal, bol prepustený pred tým, ako mohol byť publikovaný, a nanešťastie pre svet, novovymenovaný redaktor vylúčil všetky predtým prijaté komentáre.  Až po dvoch kritických mesiacoch boli naše komentáre prijaté a zverejnené  v USA Today. V týchto komentároch som poskytol presvedčivé dôkazy o tom, že prevládajúca forma šírenia sa uskutočňovala vzdušnou cestou, pričom som citoval prácu mnohých vedcov, ktorí napísali protestný list W.H.O. o dva mesiace neskôr: Lekári na JIS: Oveľa viac Američanov musí nosiť masky N95, aby spomalili COVID-19.

Ak teda pripustíme, že prevládajúcim spôsobom šírenia je vzdušná cesta, tak potom je zrejmé toto;

1. Masky sú zásadné pri ochrane pred COVID-19, ale iba v interiéroch. Je veľmi ťažké, až takmer nemožné, nakaziť iných ľudí vonku prostredníctvom malých lietajúcich kvapôčok vzduchom, pretože tieto kvapky sú vo väčšine prípadov rýchlo rozptýlené v dôsledku vetra, vzduchu alebo pohybu človeka. Mraky vydychovaných častíc sa teda rýchlo zriedia do tej miery, že nie je dostatok koncentrovaného inokula na infikovanie ostatných v okolí. V skutočnosti, v čase, keď som písal vyššie spomenuté komentáre, existoval iba jeden skutočný kontaktom sledovaný, potvrdený a zdokumentovaný prenos vonku – a to medzi dvoma čínskymi priateľmi, ktorí hovorili z blízka viac ako hodinu.

2. Takže tí, ktorí namietajú proti maskám, by mali jednoducho opraviť svoj argument tak, aby tvrdili, že masky nefungujú alebo sú pravdepodobne a takmer určite nepotrebné … VO VONKAJŠOM PROSTEDÍ… na čerstvom vzduchu, slnku, daždi, pri chôdzi, na poli, na chodníku atď. S výnimkou preplnených davov ľudí alebo možno v prípade stojatého vzduchu, je nepravdepodobné, že by to pomohlo. V skutočnosti mi holandská štúdia pripadala hlúpa a ich závery neprekvapujúce, pretože všetci účastníci sa tiež spoločensky dištancovali! Už dávno mi vadí, že musím nosiť masku, keď som vonku na chodníku alebo kdekoľvek vonku, pretože si všímam iba sám seba a som ďaleko od ostatných ľudí alebo ich rýchlo míňam. Ľudia sa však boja a sú príliš opatrní, a to chápem. Dánska štúdia však tento bod podporuje: ak ste vonku  a dodržiavate bezpečnú vzdialenosť, masky nie sú potrebné. S tým som už dlho súhlasil a tiež som tým argumentoval vo svojich komentároch (uvedenými vyššie) v máji minulého roku.

3. Ako si potom vysvetlíme vojenskú náborovú štúdiu? Ako to, že tam masky neposkytovali veľkú ochranu? Jednoduché – pretože v tejto štúdii vás „štandardné“ masky (iné ako N95) nebudú chrániť, ak porušíte ktorýkoľvek zo štyroch hlavných rizikových faktorov, ktoré predpovedajú prenos vo vnútorných priestoroch; Hustota, doba trvania, rozmery a prievan:

● Hustota – počet ľudí v miestnosti

● Trvanie – počet hodín strávených v miestnosti

● Rozmery – počet štvorcových stôp a výška stropu miestnosti

● Návrh – množstvo prísunu čerstvého vzduchu/rýchlosť prúdenia vzduchu

Ak významným spôsobom porušíte ktorékoľvek zo štyroch vyššie uvedených faktorov, ochoriete, dokonca aj so „štandardnou“ maskou. Štúdia vojenského náboru preukázala, že v skupine, ktorá mala na sebe masky, sa takmer všetok prenos uskutočnil medzi spolubývajúcimi alebo v rámci čát a je potrebné poznamenať, že tieto situácie porušujú všetky štyri vyššie uvedené faktory. Čas trávili v interiéroch, medzi vysokou hustotou regrútov, dlhšiu dobu, v miestnostiach s malými rozmermi a pravdepodobne s malým prievanom.

Štandardné látkové alebo chirurgické masky v takýchto prostrediach jednoducho neposkytujú dostatočnú ochranu, ak je infikovaná osoba medzi nimi.

Nedávny článok presne ilustroval, čo sa stalo v náborovej štúdii, pomocou sofistikovanej animovanej grafiky: Izba, bar a učebňa: ako sa koronavírus šíri vzduchom (El País). Tieto príklady sa zhodujú s tým, čo som už dlho tvrdil, že ak ste dlhší čas v malých, úzko uzavretých a zle vetraných priestoroch s veľkým počtom ľudí, ochoriete, aj keď máte nasadenú masku.

Z toho si musíme všetci uvedomiť, že masky sú rozhodujúce kvôli zníženiu pravdepodobnosti nakazenia sa a COVID-19 a/alebo predĺženie doby, kedy sa môžete vyhnúť nakazeniu COVID-19, ak ste v interiéri dlhšie, ale obmedzené obdobie – v nie príliš uzavretých miestnostiach s nečlenmi domácnosti. Preto veľké množstvo údajov poukazuje, že preplnené reštaurácie a bary sú ako hlavným zdrojom šírenia – ľudia jedia/pijú, a preto nenosia masky dlhšie vo vnútorných a preplnených prostrediach. To je smrteľné; aj keď v takýchto situáciách budete nosiť štandardnú masku, bude vás chrániť po dlhšiu dobu, ale nie na dobu neurčitú. Strávte v takom prostredí šesť hodín, dokonca aj so štandardnou maskou, a riskujete, že dostanete COVID-19, ak tam bude iná (zvyčajne                             pre-symptomatická) osoba, ktorá má túto chorobu. Jedným z príkladov je prípad „superšíriteľa“ pri dlhom lete z Írska, kde mali všetci masky – avšak v tejto situácii ochorelo 59 ľudí. Vedci spájajú 59 írskych prípadov COVID s letom na dlhé vzdialenosti. Preto nosím N95’s, keď letím – tvrdil by som však, že N95’s sú s najväčšou pravdepodobnosťou potrebné skôr na dlhé lety ako na krátke, ale kto pozná časový limit?

V príklade z vyššie uvedeného článku El Pais, keď skupina priateľov trávi čas spoločne vo vnútorných priestoroch (t.j. v obývacej izbe) dlhší čas, sa napriek tomu nakazia vírusom, aj keď sa spoločensky dištancovali a nosili masky. K prenosu nakoniec dôjde, pravdepodobne v dôsledku porušeniu niektorých zo štyroch vyššie spomenutých faktorov – doba pobytu a pravdepodobne prísun čerstvého vzduchu, ak okná neboli otvorené a nedochádzalo k cirkulácii čerstvého vzduchu. Uvedomte si, že sa to môže stať, aj keď každý má na sebe „štandardné masky“, ktoré, hoci sú vysoko ochranné, keď ich majú na sebe všetci spolubývajúci v danom priestore, ochrana pri dlhodobom pobyte v uzatvorenom prostredí je obmedzená.

Ak chcete pochopiť, ako štandardné masky chránia, prečítajte si vysvetlenie v mojich komentároch u JIS doktorov: Mnoho ďalších Američanov musí nosiť masky N95, aby spomalili COVID-19 (USA Today), spolu s niekoľkými príkladmi ich účinnosti na masks4all.co.

Masky N95 budú na druhej strane chrániť pred prenosom/vdýchnutím kvapiek, a to aj po dlhšiu dobu v interiéroch. Preto tvrdím, že by bolo a mohlo byť bezpečné vykonávať akékoľvek činnosti v akomkoľvek dave alebo obmedzenom vnútornom priestore, ale iba ak by všetci prítomní nosili N95. Problém s N95 je, že sú nepríjemné pri dlhodobom nosení. Je ich tiež nedostatok predovšetkým z dôvodu úplného nedostatku organizovanej výrobnej iniciatívy N95 federálnej vlády (spomenuli sme to v našom vyššie uvedenom komentári), a tiež z dôvodu trvalo vysokého národného a globálneho dopytu zdravotníckych pracovníkov po týchto zdravotných pomôckach, ako i ich zabezpečenia za účelom poskytovania bezpečnej starostlivosti mnohým pacientom plniacim nemocnice. Nepohodlie pri nosení N95 je však skutočné – predstavte si narodeninovú oslavu alebo svadobný tanečný parket s ľuďmi ktorí majú masku N95. Bolo by to bezpečné, ale nie tak zábavné. Zdá sa, že už nemôžeme mať oboje – teda zúčastňovať sa na činnostiach, ktoré sú bezpečné aj zábavné.

Pôvodný názov môjho vyššie spomenutého komentára bol „N-95 pre všetkých“, pretože sa prihováral za výrobu ďalších N95 pre obyvateľstvo, aby ľuďom umožnili vyhnúť sa prenosu vo vysoko rizikových vnútorných priestoroch a tiež vo vnútorných priestoroch, keď ostatní odmietajú nosiť masky.

Bezpečnosť N95 sa dá ilustrovať skutočnosťou, že sa na JIS starám o kriticky chorých pacientov s COVID po dobu 11 mesiacov … a COVID som nedostal. Je to preto, lebo N95 nosím pri infikovaných pacientoch a taktiež všetci zdravotnícky pracovníci nosia masky a snažia sa nepreplniť komunálne pracovné priestory. Funguje to – veľa mojich kolegov pracujúcich na jednotkách intenzívnej starostlivosti a nemocniciach nedostalo COVID, odkedy sme všetci začali nosiť N95’s. Ale v čase, ešte pred zavedením nosenia masiek N95, veľa lekárov, sestier a asistentov dostávalo COVID. Zažil som množstvo strašidelných ochorení na COVID medzi mojimi priateľmi, pričom v širšej komunite lekárov v New Yorku bolo niekoľko úmrtí.

Takže moje odporúčanie: masky noste v interiéri. Vždy. Vyhnite sa uzavretým priestorom, preplneným priestorom medzi ne-členmi domácnosti po dlhšiu dobu, pokiaľ nenosíte masku  N95. Vo všetkých ostatných situáciách v interiéri sú štandardné masky dostatočne ochranné. Tu je najnepríjemnejšia časť tohto príbehu: realita šírenia sa vzduchom bola známa už v prvých tridsiatich prípadoch tejto pandémie, koncom decembra 2019, keď sa informácia o tom objavila na webovej stránke wuhanského ministerstva zdravotníctva (toto oznámenie bolo detekované pandemickým detekčným systém WHO, ktorý neustále prehľadáva internet po slovách naznačujúcich prepuknutie choroby). Toto oznámenie, aj keď bolo rýchlo stiahnuté, W.H.O. o ňom vedelo a znelo:  „Vyhýbajte sa uzavretým verejným miestam a preplneným miestam so slabou cirkuláciou vzduchu.“ Táto skutočnosť bola podrobne opísaná v článku Wall Street Journal: Ako koronavírus premohol svetovú zdravotnícku organizáciu. Aspoň jeden zdravotnícky pracovník vo Wu-chane teda vedel, že nový vírus sa pravdepodobne šíril vzdušnými cestami – v decembri 2019 – napriek tomu W.H.O. stále  zatiaľ považuje vzdušný prenos iba za „možnosť“. Dlaň na čelo (ešte raz) pri nespočetných, zmätočných krokoch a pozíciách prijatých viacerými národnými a medzinárodnými agentúrami zdravotnej starostlivosti počas pandémie. Len dúfam, že až to skončí, všetci sa poučia z mnohých desivých chýb, ktoré boli urobené.

Na záver súhlasím s tým, že neustále a všadeprítomné nosenie masky nemá zmysel a to najmä v takmer všetkých vonkajších prostrediach, ale takmer vo všetkých vnútorných priestoroch je absolútne kritické. Toto však nie je potrebné, pokiaľ tento priestor  je veľký, priestranný, nepreplnený a/alebo je veľmi dobre vetrateľný a ak ste tam na krátku dobu. Tvorba pravidiel pre každý priestor by však bola príliš komplikovaná a nevyhnutne by došlo k nebezpečným chybám. Najlepšie je preto masky nosiť v interiéroch.

Dúfam, že toto pomôže objasniť niektoré otázky a zmätok vyvolané týmito nedávnymi pokusmi, ktoré naznačujú, že „masky nefungujú“. Absolútne fungujú sú veľmi dôležité, aby ste sa chránili. Musíte len pochopiť, ktorá maska a v akých situáciách.