Ivermectin

Účinnosť a bezpečnosť ivermektínu pri liečbe a profylaxii pandémie COVID-19

Záver: Pridanie Ivermectinu k štandardnej starostlivosti je veľmi efektívnym liekom na liečbu pacientov s COVID-19 so signifikantným znížením úmrtnosti v porovnaní iba s hydroxychlorochínom plus štandardná liečba. Včasné použitie Ivermectinu je veľmi užitočné na kontrolu infekcií COVID 19; profylaxia a zlepšenie cytokínovej búrky.

November 16, 2020 | Egypt
Efficacy and safety of ivermectin for treatment and prophylaxis of COVID-19 pandemic
Elgazzar A, Basma H, Shaimaa Abo Y, Basma H, Mohy H, Hany M (Research Square; 100956)
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-100956/v2

 

Kontrolovaná randomizovaná klinická štúdia s použitím ivermektínu s doxycyklínom na liečbu pacientov s COVID-19 v irackom Bagdade

Závery Ivermektín s doxycyklínom skrátil čas na zotavenie a percento pacientov, ktorí prešli do pokročilejšieho štádia ochorenia; okrem toho Ivermectin s doxycyklínom znížil úmrtnosť u ťažkých pacientov z 22,72% na 0%; s liečbou Ivermectinom a doxycyklínom však zomrelo 18,2% kriticky chorých pacientov. Celkovo vzaté, čím skôr sa Ivermectin podával s doxycyklínom, tým vyššia bola úspešnosť liečby.

 

Úloha Ivermektínu v prevencii infekcie COVID-19 u zdravotníckych pracovníkov v Indii

Záver Dvojdávková profylaxia ivermektínom v dávke 300 μg / kg s odstupom 72 hodín bola spojená so 73% znížením infekcie COVID-19 u zdravotníckych pracovníkov na nasledujúci mesiac. Pred rozsiahlym využitím je potrebný ďalší výskum.

November 3, 2020 | India
Role of Ivermectin in the prevention of COVID-19 infection among health care workers in India
A matched case-control study; Behera P, Patro BK, Singh AK, et al. (medRxiv)
https://doi.org/10.1101/2020.10.29.20222661

 

Kontrolovaná randomizovaná klinická štúdia s použitím ivermektínu s doxycyklínom na liečbu pacientov s COVID-19 v irackom Bagdade

Závery Ivermektín s doxycyklínom skracoval čas na zotavenie a percento pacientov, ktorí prešli do pokročilejšieho štádia ochorenia; okrem toho Ivermectin s doxycyklínom znížil úmrtnosť u ťažkých pacientov z 22,72% na 0%; s liečbou Ivermectinom a doxycyklínom však zomrelo 18,2% kriticky chorých pacientov. Celkovo vzaté, čím skôr sa Ivermectin podával s doxycyklínom, tým vyššia bola úspešnosť liečby.

October 27, 2020 | Iraq
Controlled randomized clinical trial on using ivermectin with doxycycline for treating COVID-19 patients in Baghdad, Iraq
Hashim HA, Maulood MF, Rasheed AM, Fatak DF, Kabah KK, Abdulamir AS (medRxiv)
https://doi.org/10.1101/2020.10.26.20219345

 

Antivírusové a protizápalové vlastnosti ivermektínu a jeho potenciálne použitie v COVID-19

October 22 | Peru
Antiviral and anti-inflammatory properties of ivermectin and its potential use in COVID-19
Portmann-Baracco A, Bryce-Alberti M, Accinelli RA (NCBI/Arch Bronconeumol/ScienceDirect)
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.arbr.2020.06.006

 

Užívanie ivermektínu je spojené s nižšou úmrtnosťou u hospitalizovaných pacientov s COVID-19

Výklad: Liečba Ivermektínom bola spojená s nižšou úmrtnosťou počas liečby COVID-19, najmä u pacientov so závažným postihnutím pľúc. Na potvrdenie týchto zistení sú potrebné randomizované kontrolované štúdie.

October 12, 2020 | USA
Use of ivermectin is associated with lower mortality in hospitalized patients with COVID-19
Rajter J-C, Sherman MS, Fatteh N, Vogel F, Sacks J, Rajter J-J (ICON study; Chest)
https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.10.009

 

Dôkazy zo skutočného sveta: Prípad Peru. Príčinnosť medzi ivermektínom a úmrtnosťou na infekciu COVID-19

Výsledky: Retrospektívna kohortová štúdia po sebe nasledujúcich pacientov hospitalizovaných s potvrdenou infekciou koronavírusom 2 s ťažkým akútnym respiračným syndrómom v konzorciu štyroch nemocníc na južnej Floride. Analýza ukázala štatisticky signifikantne nižšiu úmrtnosť v skupine liečenej ivermektínom v porovnaní so skupinou liečenou obvyklou starostlivosťou (15,0% oproti 25,2%). Interpretácia: Ivermektín bol spájaný s nižšou úmrtnosťou počas liečby pacientov s COVID-19, najmä u pacientov, ktorí vyžadovali vyššiu podporu kyslíka alebo ventiláciu.

October 2020 | Peru
Real-world evidence: The case of Peru. Causality between ivermectin and COVID-19 infection fatality rate
Juan Chamie (ResearchGate)
https://www.researchgate.net/publication/344469305_Real-World_Evidence_The_Case_of_Peru_Causality_be…

 

Klinické hodnotenie ivermektínu plus doxycyklínu na liečbu infekcie COVID-19

August 24, 2020 | Bangladesh
Clinical trial of ivermectin plus doxycycline for the treatment of COVID-19 infection
Dr. Reaz Mahmud, Dhaka Medical College (ClinicalTrials.gov; NCT04523831)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04523831

 

 

Užitočnosť topického ivermektínu a carrageenanu na prevenciu nákazy COVID-19 (IVERCAR)

June 11, 2020 | Argentina
Usefulness of topical ivermectin and carrageenan to prevent contagion of COVID-19 (IVERCAR)
Hector E Carvallo, Eurnekian Public Hospital (ClinicalTrials.gov; NCT04425850)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04425850

 

Profylaktický Ivermektín pri kontaktoch s COVID-19

June 9, 2020 | Egypt
Prophylactic Ivermectin in COVID-19 Contacts
Waheed Shouman, Zagazig University (ClinicalTrials.gov; NCT04422561)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04422561

 

Liečivo ivermektín schválené FDA inhibuje replikáciu SARS-CoV-2 in vitro

Aj keď v súčasnosti prebieha niekoľko klinických skúšok na testovanie možných terapií, celosvetová odpoveď na šírenie COVID-19 sa do značnej miery obmedzila na monitorovanie / obmedzenie (šírenia). Uvádzame tu, že Ivermektín, antiparazitikum schválené FDA, o ktorom sa predtým preukázalo, že má širokospektrálnu antivírusovú aktivitu in vitro, je inhibítorom pôvodcu vírusu (SARS-CoV-2) s jediným prídavkom k Vero-hSLAM. bunky 2 hodiny po infekcii SARS-CoV-2 schopným dosiahnuť ~ 5 000-násobné zníženie vírusovej RNA za 48 hodín. Ivermektín preto vyžaduje ďalšie skúmanie možných prínosov pre ľudí.

June 2020 | Australia
The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro
Caly L, Druce JD, Catton MG, Jans DA, Wagstaff KM (Antiviral Res.; 178:104787)
https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104787